Diyetisyenlerimiz
Merkez Diyetisyeni Melisa NAYIR

Diyetisyen Melisa Nayır, İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden “Üniversite Öğrencilerinde Gıda Güvencesinin Beslenme Durumu İle İlişkisi” adlı tez çalışmasını tamamlayarak 2022 yılında mezun oldu. Öğrenimi boyunca Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Diyet Kapımda İzmir ve özel beslenme danışmanlığı merkezlerinde gönüllü ve zorunlu stajlarını tamamladı. Üniversite eğitimi boyunca etkinlik ve organizasyon topluluklarında meslek ve kariyer etkinlikleri bazında aktif rol alarak Beslenme ve Diyetetik Kampüs Temsilciliğini sürdürdü. Popüler diyetler, hastalıklarda beslenme tedavisi, sporcu beslenmesi, sağlıklı tarifler atölyesi, hastalar ile etkili iletişim gibi sağlıklı beslenme alanında birçok eğitim ve sempozyuma katıldı. 2023 yılında; ABD Beslenme ve Diyetetik Akademisi Komisyonu, İngiltere Diyetisyenler Birliği ve Avrupa Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylı eğitim programını başarı ile tamamlayarak Spor Beslenmesi Uzmanı sertifikasını aldı. Şu anda Diyet Kapımda Genel Merkez'de menü planlama, iş geliştirme ve franchise yönetimi alanlarında görev almaktadır.

Bursa Diyetisyeni Gülin KANAT ÇOLAK

Uzman Diyetisyen Gülin Kanat Çolak Bursa doğumlu. Üniversite öncesi eğitimini Bursada tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde “Diyabetik Hastalarda Yeme Bağımlılığının ve Duygusal Yemek Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi” adlı teziyle lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Uzmanlık eğitimini Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Anabilim Dalında Fitoterapi üzerine “Üzümsü Meyveleri ile Bilinen Tıbbi Bitkilere Genel Bakış” adlı projesi ile almıştır. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji, Dahili Hastalıklar, Gastroenteroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nefroloji, Diyaliz Merkezi, Yetişkin Onkoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Pediatri ve Merkez Mutfakta, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Pediatrik Metabolizma Hastalıkları Servisinde, Bayraklı ve Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Birimlerinde ve Sabri Ülker Gıda Araştırma Vakfında staj dönemlerini tamamladı. Aralık 2014- Mart 2015 SÜGAV yemekte denge, 2015- 2016 eğitim döneminde Kağıtları Topla Çölyaklılara Umut Sağla, Mart - Mayıs 2015 tarihlerinde Nestle İyi Beslen Mutlu Yaşa projelerinde çalıştı. Yaşlılarda Obezite Sıklığı ve Obezitenin Kardiyovaskuler Risklerle İlişkisi ( 2012) ve Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Sarkopeni Sıklığı, Risk etmenleri ve Depresyonla İlişkisi (2014) araştırmalarında gönüllü olarak çalıştı. Öğrencilik dönemi boyunca Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Hastalıklarda Diyet Tedavileri ve Klinik Uygulamaları sempozyumlarına ve Sporcu Diyetisyenliği ve Yeme Bozukluğu Diyetisyenliği kurslarına giderek belgelerini almaya hak kazandı. 2016 yılından beri Diyet Kapımda Bursa Franchise olarak mutfak yönetimini ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Kocaeli Diyetisyeni Ümit VAROL

Üniversite öncesi eğitimini Kayseride aldı. 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Diyabet üzerine tezini tamamlayarak mezun oldu. Öğrenimi boyunca Hastalıklarda Beslenme, Anne ve Çocuk Beslenmesi ve Kurum Beslenmesi stajlarını yaptı. Sporcu Diyetisyenliği, Diyabette Beslenme ve Ağırlık Yönetimi konulu sempozyumlara katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara GATAda yaptı. Buradaki görevi sırasında poliklinik ve Kalp Damar, Kardiyoloji, KBB, Dahiliye, Üroloji ve Genel Cerrahi kliniklerinde hizmet verdi. Sonrasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurum mutfağında yönetici diyetisyen olarak çalıştı. Şu anda Diyet Kapımda Kocaeli mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Kocaeli Diyetisyeni Gizem KARAGÖZ VAROL

Diyetisyen Gizem Karagöz, Medipol Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik bölümünden Yetişkin Bireylerde Beslenme Durumlarına Ve Depresyon Belirtilerine Göre Bağırsak Sağlığının İncelenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayarak 2019 yılında başarıyla mezun oldu. Yaz döneminde Diyet Kapımda Kocaelide zorunlu ve gönüllü staj dönemini gerçekleştirdi. Eğitim süreci boyunca Kocaeli Devlet Hastesi Dahiliye, Onkoloji, Nütriyon, Genel Cerrahi, Nöroloji bölümlerinde, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk endokrinoloji, nefroloji, gastroenteroloji, Kadın-doğum bölümlerinde ve Merkez mutfakta staj dönemini gerçekleştirdi. Sporcu Beslenmesi, Çocuk Beslenmesi, Diyabette Beslenme, Beslenmede Gıda Güvenliği gibi bir çok seminer ve eğitime katıldı. Şu anda Diyet Kapımda Kocaeli mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Ankara Diyetisyeni Edanaz ADAŞIROĞLU

Diyetisyen Edanaz Adaşıroğlu, Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden 2019 yılında başarıyla mezun oldu. Eğitim süresi boyunca Gazi Üniversitesi hastanesinde Diyaliz, Dahiliye, Genel Cerrahi, Nütrisyon, Transplantasyon ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinde,Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanesinde, Yıldız Yemek, Serpil ve Diyet kapimda Ankara'da gönüllü ve zorunlu stajlar yaptı. Şu an Diyet Kapımda Ankara’da mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Ankara Diyetisyeni Fatma ÜNBAL

Diyetisyen Fatma Ünbal Selçuk Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik bölümünden 'Lise Öğrencilerinde Medya Araçlarının Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi' adlı tezini tamamlayarak 2020 yılında mezun oldu. 2021 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Üniversite eğitimi süresince Diyabetli Çocuklar Vakfı'nın yürütmüş olduğu Arkadaşım Diyabet Kampı ve Metobalizma Hastalıkları Vakfı'nın yürütmüş olduğu PKU Kampı'nda diyet ekibi görevlisi olarak yer aldı. Zorunlu yaz stajını Almanya/Köln Naturheilpraxis Arslan diyet kliniğinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteloji, Dahiliye, Onkoloji, Kalp Ve Damar Hastalıkları, Nütrisyon, Çocuk Kliniği bölümlerinde; Kurum mutfağında, Konya Selçuklu Aile Sağlığı Merkezi'nde zorunlu stajlarını tamamladı. Şu anda Diyet Kapımda Ankara mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Izmir Diyetisyeni Simay BALBAKAN

Diyetisyen Simay Balbakan, Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden “Covid-19 ve Beslenme İlişkisi” konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu. Öğrenim hayatı boyunca Hastalıklarda Beslenme, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Gastroenteroloji, Kardiyoloji, Onkoloji, Psikiyatri, ve Toplu Beslenme Sistemleri alanlarında zorunlu stajlarını tamamladı. Bunların yanında özel beslenme danışmanlığı kliniklerinde gönüllü stajlarını yaptı. Mezun olduktan sonra özelikle psikoloji ve beslenme üzerine çalışarak Yeni Asır ve Beslenme Akademisinde makaleler yazdı. Sporcu Beslenmesi, Psikodiyet, Endokrinoloji, Beslenme ve Mikrobiyata Sağlığı, İş Güvenliği ve Gıda Güvenliği alanlarında birçok seminere katıldı. Şu anda Diyet Kapımda İzmir’de mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Istanbul Diyetisyeni Nur İlayda TÜYSÜZ

Diyetisyen Nur İlayda Tüysüz Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden, Yetişkin Bireylerde Verilen Beslenme Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi konulu tez çalışmasını tamamlayarak başarıyla mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Medipol Mega Hastanesi ve Medipol Sefaköy Hastanesi’nde Dahiliye, Onkoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Çocuk kliniklerinde, Diyet Kapımda İstanbul mutfak ve özel beslenme danışmanlığı merkezlerinde gönüllü ve zorunlu stajlarını tamamladı. Öğrencilik dönemi boyunca Sporcu beslenmesi, Psikolojinin beslenme durumuna etkisi, Yeme bozuklukları,Anne ve Çocuk beslenmesi, Diyabette Beslenme,Paleolitik Diyet,Ketojenik Diyet,Şeker bağımlılığı gibi seminer ve eğitimlere katıldı. Şu anda Diyet Kapımda İstanbul’da mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Mersin Diyetisyeni Yaren KORKMAZ

Diyetisyen Yaren Korkmaz, Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden ‘Sosyal Medyanın Yetişkin Bireylerde Beden Algısı Üzerine Etkisi’ adlı tez çalışmasını tamalayarak mezun oldu. Öğrenimi boyunca Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Forum Yaşam Hastanesi, Hasan Arslan Toplum Sağlık Merkezi diğer özel beslenme danışmanlığı merkezlerinde gönüllü ve zorunlu stajlarını tamamladı. Üniversite eğitimi boyunca bölümüyle alakalı birçok seminer, eğitimlere katıldı. Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile eğitiminin bir dönemini Porto Üniversitesi’nde tamamladı. Beslenme ve Diyetetik Vaka Okulu, Fitness Beslenmesi Uzmanlığı, Beslenme ve Diyetetik Zirvesi etkinlikerine katılarak yetişkin, çocuk ve sporcu beslenmesi, klinik beslenme tedavisi ve uygulamaları eğitimlerini aldı. Şu anda Diyet Kapımda Mersin’de mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Tekirdağ Diyetisyeni Tuğba CONKER

Diyetisyen Tuğba Conker Kırklareli doğumlu. Lisans öncesi eğitimini Tekirdağda hemşirelik alanında tamamladıktan sonra KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde, öğün sayısının ve karbonhidratların öğünlere dengeli dağılımının tip 2 diyabet hastalığının tıbbi beslenme tedavisindeki rolünü incelediği derleme makalesiyle 2021 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitim süresi boyunca Diyet Kapımda Tekirdağ şubesinde toplu beslenme alanında, İstanbul Özel Güney Hastanesinde yetişkin ve çocuk hastalıkları alanında ve Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesinde yetişkin hastalıkları alanında mesleki uygulamalarını tamamladı. Aynı zamanda Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Planlama ve Catering, Mikrobiyom ve Enfeksiyon Hastalıklarında Pro/Pre/Post-Biyotikler, Eliminasyon Diyetleri ve Detoksifikasyon, Gebelikte-Bebeklikte ve Çocuklukta Beslenme, Kronik Hastalıklarda Davranış Değişikliği Tedavisi, Enteral ve Parenteral Beslenme, Kardiyovasküler Aterosklerotik Hastalıklarda Beslenme, Besin-İlaç Etkileşimi ve Uzay Beslenmesi, Bariatrik Cerrahi ve Diyetisyenliği gibi bir çok seminer ve eğitime katılarak mesleki gelişimine katkıda bulundu. Şuanda Diyet Kapımda Tekirdağ mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Antalya Diyetisyeni Dudu NAMAL

Diyetisyen Dudu Namal Antalya doğumlu, Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden‘Üniversite Öğrencilerinde Sezgisel Yeme ve Yeme Farkındalığının Diyet Kalitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi’ konulu teziyle lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Ankara Şehir Hastanesi, Ankara İbni Sina Hastanesi, Ankara Cebeci Hastanelerinde anne ve çocuk beslenmesi, hastalıklarda beslenme ve kurum beslenmesi alanlarında klinik ve kurum stajlarını tamamladı. Antalya Konyaaltı Sağlıklı Hayat Merkezi, Antalya Kepez Devlet Hastanesinütrisyon biriminde,Kaloridiyet Beslenme ve Diyet Merkezinde gönüllü stajlarını yaptı.Diyabet, Diyaliz, Çocukluk Çağı Obezitesi, Gıda Güvenliği ve Gıda Bilgi Kirliliği, Sporcu Beslenmesi,Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Fitoterapi Eğitimi, Mikrobiyota ve Fekal Transplantasyon Sempozyumu, 9. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi, Sağlık Zirvesi gibi birçok eğitim ve kongrelere katıldı. Şuanda Diyet Kapımda Antalya’da mutfak yönetimini ve üye takibini gerçekleştirmektedir.