Diyetisyenlerimiz
Merkez Diyetisyeni Duygu ÖZTÜRK

Diyetisyen Duygu Öztürk İzmir doğumlu. Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Yetişkin Bireylerde Sıvı Tüketimi, Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Durumunun Konstipasyon İle İlişkisi adlı teziyle 2018 yılında başarıyla mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne devam etmektedir. Eğitimi boyunca, Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi’nde ve Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ve Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk, Kadın-Doğum, Göz, Gastroenteroloji, Romatoloji, Geriatri, Göğüs Cerrahi, Hematoloji, Diyaliz ve Transplantasyon kliniklerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ISS Catering ve Yıldız Yemek Tabldot Catering Hizmetleri’nde staj dönemini tamamladı. Yaz döneminde Diyet Kapımda’da ve Diyet Kapıma Gelsin’de gönüllü staj yaptı. Okul dönemi boyunca çeşitli seminerlere, etkinliklere ve eğitimlere katıldı. Like Fit’te sporcu diyetisyeni olarak çalıştı. Maxa Kitchen ve Juice Planet firmalarında projeler yürüttü. Şu anda Diyet Kapımda Merkez’de menü ve porsiyon planlama ve tarif geliştirme alanında çalışmaktadır.

Bursa Diyetisyeni Gülin KANAT ÇOLAK

Diyetisyen Gülin Kanat Çolak Bursa doğumlu. Üniversite öncesi eğitimini Bursada tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Diyabetik Hastalarda Yeme Bağımlılığının ve Duygusal Yemek Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi adlı teziyle lisans eğitimini başarıyla tamamlandı. Uzmanlık eğitimini Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Anabilim Dalında Fitoterapi üzerinde almaktadır. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji, Dahili Hastalıklar, Gastroenteroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nefroloji, Diyaliz Merkezi, Yetişkin Onkoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Pediatri ve Merkez Mutfakta, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Pediatrik Metabolizma Hastalıkları Servisinde, Bayraklı ve Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Birimlerinde ve Sabri Ülker Gıda Araştırma Vakfında staj dönemlerini tamamladı. Aralık 2014- Mart 2015 SÜGAV yemekte denge, 2015- 2016 eğitim döneminde Kağıtları Topla Çölyaklılara Umut Sağla, Mart - Mayıs 2015 tarihlerinde Nestle İyi Beslen Mutlu Yaşa projelerinde çalıştı. Yaşlılarda obezite sıklığı ve obezitenin kardiyovaskuler risklerle ilişkisi ( 2012) ve toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri ve depresyonla ilişkisi (2014) araştırmalarında gönüllü olarak çalıştı. Öğrencilik dönemi boyunca çocuk hastalıklarında beslenme, hastalıklarda diyet tedavileri ve klinik uygulamaları sempozyumlarına ve sporcu diyetisyenliği ve yeme bozukluğu diyetisyenliği kurslarına giderek belgelerini almaya hak kazandı. Şu anda Diyet Kapımda Bursa Franchise olarak mutfak yönetimini ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Kocaeli Diyetisyeni Ümit VAROL

Üniversite öncesi eğitimini Kayseride aldı. 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Diyabet üzerine tezini tamamlayarak mezun oldu. Öğrenimi boyunca Hastalıklarda Beslenme, Anne ve Çocuk Beslenmesi ve Kurum Beslenmesi stajlarını yaptı. Sporcu Diyetisyenliği, Diyabette Beslenme ve Ağırlık Yönetimi konulu sempozyumlara katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara GATAda yaptı. Buradaki görevi sırasında poliklinik ve Kalp Damar, Kardiyoloji, KBB, Dahiliye, Üroloji ve Genel Cerrahi kliniklerinde hizmet verdi. Sonrasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurum mutfağında yönetici diyetisyen olarak çalıştı. Şu anda Diyet Kapımda Kocaeli mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Kocaeli Diyetisyeni Gizem KARAGÖZ

Diyetisyen Gizem Karagöz, Medipol Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik bölümünden Yetişkin Bireylerde Beslenme Durumlarına Ve Depresyon Belirtilerine Göre Bağırsak Sağlığının İncelenmesi konulu tez çalışmasını tamamlayarak 2019 yılında başarıyla mezun oldu. Yaz döneminde Diyet Kapımda Kocaelide zorunlu ve gönüllü staj dönemini gerçekleştirdi. Eğitim süreci boyunca Kocaeli Devlet Hastesi Dahiliye, Onkoloji, Nütriyon, Genel Cerrahi, Nöroloji bölümlerinde, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk endokrinoloji, nefroloji, gastroenteroloji, Kadın-doğum bölümlerinde ve Merkez mutfakta staj dönemini gerçekleştirdi. Sporcu Beslenmesi, Çocuk Beslenmesi, Diyabette Beslenme, Beslenmede Gıda Güvenliği gibi bir çok seminer ve eğitime katıldı. Şu anda Diyet Kapımda Kocaeli mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Ankara Diyetisyeni Berna GÜLSOY

Diyetisyen Berna Gülsoy, Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden, 19-65 Yaş Yetişkin Bireylerde Beslenme Durumlarının Kronotip ile İlişkisi konulu tez çalışmasını tamamlayarak2018 yılında başarıyla mezun oldu. Eğitimi süresince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi HastanesiNefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Dahiliye, Onkoloji, Diyaliz, Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk kliniklerinde,Ekol Beslenme ve Diyet Danışma Merkezi’nde, Yıldız Yemek Şirketi ve Diyet Kapımda Ankara mutfaklarında zorunlu ve gönüllü staj dönemini gerçekleştirdi. Öğrencilik dönemi boyunca BESVAK proje ve kurslarında gönüllü olarak görev aldı.Sporcu beslenmesi, gıda güvenliği eğitimi, vitamin ve mineral kursları gibi birçok seminer ve eğitime katıldı.Şu anda Diyet Kapımda Ankara mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Ankara Diyetisyeni Büşra Yıldız

Diyetisyen Büşra Yıldız, Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Probiyotik, Prebiyotik ve Simbiyotiklerin Konstipasyon ve Diyare tedavisindeki rolü konulu tez çalışmasını tamamlayarak 2018 yılında başarıyla mezun oldu. Eğitim süresi boyunca Gazi Üniversitesi hastanesinde Diyaliz, Dahiliye, Genel Cerrahi, Nütrisyon, Transplantasyon ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinde, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’de, ISS Catering’te ve Özel Medikal Park Hastanesi’nde stajlar yaptı. Karbonhidrat Sayımı, Gıda Güvenliği, Vitamin Mineral kursları gibi eğitimler aldı. Mezun olduktan sonra Life House Spor Merkezi ve Özel Medisante Polikliniğinde danışmanlık hizmeti verdi. Şu an Diyet Kapımda Ankara’da mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Gaziantep Diyetisyeni Büşra ÇİLOĞLU

Diyetisyen Büşra Çiloğlu 2011 yılında İzmir’de Beslenme ve Diyetetik bölümüne başladı. 2015 yılında Adölesan çağındaki öğrencilerin beden algısı ve benlik saygısının değerlendirilmesi adlı tez çalışmasıyla lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimi boyunca Gaziemir toplum sağlığı merkezi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören devlet hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim, Araştırma ve Uygulama hastanesinde ve çeşitli üniversite hastanelerinin çocuk ve yetişkin servislerinde hastalara diyet eğitimleri verdi ve polikliniklerde görev aldı. Gaziantep SANKO Hastanesinde gönüllü staj yaptı. Mezuniyetinin ardından Aktürk Tıp Merkezinde poliklinik diyetisyeni olarak çalıştı. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Hastalıklarda Diyet Tedavisinin Klinik Uygulamalara Yansıması Sempozyumu, IV. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 6.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu ve 1.Yaşam İçin Beslenme Ve Spor Kongresi gibi kongre ve sempozyumlara katılarak, Sporcu Diyetisyenliği, Obezite Diyetisyenliği ve Yeme Bozukluğu Diyetisyenliği belgeleri almaya hak kazandı. Şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve Diyet Kapımda Gaziantep Franchisee sahibi olarak mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmekte, kişisel ve kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Mersin Diyetisyeni Güler Ezgi ÖZEL

Diyetisyen Güler Ezgi Özel Mersin doğumlu. Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden Spor Müsabakalarında Doğru Beslenme ve Beslenme Alışkanlıkları adlı teziyle 2018 yılında başarıyla mezun oldu. Mezuniyetin ardından Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans ile öğrenim hayatına devam etmektedir. Bu süreçte Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Eğitimi boyunca, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde onkoloji, çocuk, yoğun bakım, dahiliye, endokrin, nefroloji, kalp-damar, gastroenteroloji bölümleri(klinik beslenme), Aydın Huzurevi (merkez mutfak,geriatri) olmak üzere staj dönemini tamamladı. Bu stajların yanında Sante Institut Sağlıklı Yaşam Kliniği’nde ve Zehra Bora Diyet Kliniği’nde gönüllü stajını tamamladı. Intermittent Fasting, Karbonhidrat Sayımı, Enteral ve Parenteral Beslenme, Geriatri Diyetisyenliği eğitimleri aldı. Birçok sempozyuma katıldı. Yurtdışında çeşitli projelerde konuşmacı diyetisyen olarak yer aldı. Nona Sport Spor Kompleksi ve Ems Sports+’ta sporcu diyetisyeni olarak çalıştı. İki farklı sağlıklı yaşam mutfağında diyetisyen ve aşçı(sağlıklı ürün ve tarif geliştirme) olarak çalıştı. Sante Institut Sağlıklı Yaşam Merkezinde klinik diyetisyenlik yaptı. Şu anda Diyet Kapımda Mersin’de mutfak yönetimini ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Samsun Diyetisyeni Elif ORHAN

Diyetisyen Elif Orhan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden “İlkokul Çağı Çocuklarında Beslenme Eğitimi” adlı tez çalışması ile başarıyla mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Aşçılık bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Bu süreçte OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Kadın Doğum Hastanesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ve çeşitli Halk Sağlığı Merkezleri’nde klinik, poliklinik ve kurum stajlarını tamamladı. Hep-Fit Beslenme Danışmanlık Merkezi, Diyetisyen Dilara Sevil Günaldı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi gibi çeşitli yerlerdeki stajlarının yanında 2018 yılında Diyet Kapımda Samsun’da gönüllü staj yaptı. Otizmli ve Down Sendromlu Bireylerde Sağlıklı Beslenme Eğitimi, Bariatrik Cerrahi Eğitimi, Sporcu Beslenmesi Eğitimi,Malnütrisyon Tanı ve Yöntemleri, Samsun Obezite Tanı ve Tedavi Kursugibi birçok seminer ve eğitime katıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı Atakum Gençbankile sağlıklı beslenme projeleri yürüttü ve gönüllü eğitmenlik yaptı. Şu anda Diyet Kapımda Samsun mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.