Diyetisyenlerimiz
Merkez Diyetisyeni Dilan KOYUN

Diyetisyen Dilan Koyun İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu. Yaz döneminde Diyet Kapımda’da ve Diyet Kapımda İzmir Gaziemir mutfakta gönüllü staj yaptı. Eğitimi boyunca, Dr. Behçet Uz Hastanesi’nde ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde ve Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk, Endokrin, Nefroloji, Kalp Damar Hastalıkları, Gastroenteroloji, Onkoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Dahiliye ve Merkez Mutfakta, Bornova ve Buca Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Polikliniğinde staj dönemini gerçekleştirdi. Eğitimi süresince Bariatrik Cerrahi diyetisyenliği ve karbonhidrat sayımı kurslarına, birçok seminer ve sempozyumlara katıldı. 2017 yılında mezun olduktan sonra Diyet Kapımda Merkezde menü ve porsiyon planlama ve tarif geliştirme alanında çalışmaktadır.

İzmir Diyetisyeni Zehra DEMİR

Üniversite öncesi eğitimini Alanya da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne başladı. Eğitimi esnasında Hastalıklarda Beslenme Tedavileri, Toplu Beslenme Sistemleri ve Kilo Yönetimi alanlarında seminerlere katılarak Diyabet Diyetisyenliği, Sporcu Diyetisyenliği ve Kardiyoloji Diyetisyenliği sertifikalarını almaya hak kazandı, stajlarını tamamladı. Mezun olduktan sonra Bilkent Holding, Ted Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Beslenme departmanlarında yönetici olarak çalıştı. Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Planlama ve Kişiye Özel Beslenme Programı konusunda kendini geliştirmiş ve halen de geliştirmeye devam etmektedir. Şu anda Diyet Kapımda İzmir Franchisee sahibi olarak mutfak yönetimini ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Bursa Diyetisyeni Gülin KANAT ÇOLAK

Diyetisyen Gülin Kanat Çolak Bursa doğumlu. Üniversite öncesi eğitimini Bursada tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Diyabetik Hastalarda Yeme Bağımlılığının ve Duygusal Yemek Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi adlı teziyle lisans eğitimini başarıyla tamamlandı. Uzmanlık eğitimini Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Anabilim Dalında Fitoterapi üzerinde almaktadır. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji, Dahili Hastalıklar, Gastroenteroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nefroloji, Diyaliz Merkezi, Yetişkin Onkoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Pediatri ve Merkez Mutfakta, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Pediatrik Metabolizma Hastalıkları Servisinde, Bayraklı ve Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Birimlerinde ve Sabri Ülker Gıda Araştırma Vakfında staj dönemlerini tamamladı. Aralık 2014- Mart 2015 SÜGAV yemekte denge, 2015- 2016 eğitim döneminde Kağıtları Topla Çölyaklılara Umut Sağla, Mart - Mayıs 2015 tarihlerinde Nestle İyi Beslen Mutlu Yaşa projelerinde çalıştı. Yaşlılarda obezite sıklığı ve obezitenin kardiyovaskuler risklerle ilişkisi ( 2012) ve toplumda yaşayan yaşlılarda sarkopeni sıklığı ve risk etmenleri ve depresyonla ilişkisi (2014) araştırmalarında gönüllü olarak çalıştı. Öğrencilik dönemi boyunca çocuk hastalıklarında beslenme, hastalıklarda diyet tedavileri ve klinik uygulamaları sempozyumlarına ve sporcu diyetisyenliği ve yeme bozukluğu diyetisyenliği kurslarına giderek belgelerini almaya hak kazandı. Şu anda Diyet Kapımda Bursa Franchise olarak mutfak yönetimini ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Merkez Diyetisyeni Ümit VAROL

Üniversite öncesi eğitimini Kayseride aldı. 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Diyabet üzerine tezini tamamlayarak mezun oldu. Öğrenimi boyunca Hastalıklarda Beslenme, Anne ve Çocuk Beslenmesi ve Kurum Beslenmesi stajlarını yaptı. Sporcu Diyetisyenliği, Diyabette Beslenme ve Ağırlık Yönetimi konulu sempozyumlara katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara GATAda yaptı. Buradaki görevi sırasında poliklinik ve Kalp Damar, Kardiyoloji, KBB, Dahiliye, Üroloji ve Genel Cerrahi kliniklerinde hizmet verdi. Sonrasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurum mutfağında yönetici diyetisyen olarak çalıştı. Şu anda Diyet Kapımda Kocaeli mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Antalya Diyetisyeni Fulya SARI

Diyetisyen Fulya Sarı, üniversite öncesi eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü başarıyla bitirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji, Nefroloji, Gastroentroloji, Hematoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Üroloji, Kardiyoloji, Onkoloji, Çocuk Hastalıkları ve Tıp Fakültesi Ana Mutfağında stajlarını tamamladı. Eğitimi süresince Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu , Obezitede Güncel Yaklaşımlar seminerlerine ve birçok sempozyuma katıldı. Şu anda kişisel ve kurumsal beslenme danışmanlığı da vermekte ve Diyet Kapımda Antalya mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Ankara Diyetisyeni Berna GÜLSOY

Diyetisyen Berna Gülsoy, Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden, 19-65 Yaş Yetişkin Bireylerde Beslenme Durumlarının Kronotip ile İlişkisi konulu tez çalışmasını tamamlayarak2018 yılında başarıyla mezun oldu. Eğitimi süresince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi HastanesiNefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Dahiliye, Onkoloji, Diyaliz, Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk kliniklerinde,Ekol Beslenme ve Diyet Danışma Merkezi’nde, Yıldız Yemek Şirketi ve Diyet Kapımda Ankara mutfaklarında zorunlu ve gönüllü staj dönemini gerçekleştirdi. Öğrencilik dönemi boyunca BESVAK proje ve kurslarında gönüllü olarak görev aldı.Sporcu beslenmesi, gıda güvenliği eğitimi, vitamin ve mineral kursları gibi birçok seminer ve eğitime katıldı.Şu anda Diyet Kapımda Ankara mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Adana Diyetisyeni Hatice KILINÇ

Diyetisyen Hatice Kılınç üniversite öncesi eğitim hayatını memleketi Mersin’de tamamladı. . Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu. Eğitimi boyunca, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Mustafa Eraslan Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi, Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji-Hematoloji Hastanesi, Yılmaz- Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi, Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Kayseri TED Koleji, Kayseri İldem Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde staj dönemini tamamladı. Eğitimi süresince Spor Beslenmesi Eğitimi,Diyabette Karbonhidrat Sayımı,Obezitede Güncel Yaklaşımlar,Dijital Pazarlama, Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi’ne seminer çalışmasıyla anlatıcı olarak ve birçok seminer ve sempozyumda katılımcı olarak yer aldı. Bitkisel Sterol ve Stanoller adlı seminer çalışması ve 19-64 Yaş Arası Kadınların Probiyotik Ürünler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Probiyotik Ürünleri Tüketme Durumlarıkonulu tez çalışmasıyla 2017 yılında başarı ile mezun olduktansonra bir spor kompleksinde bireysel ve kurumsal beslenme danışmanlığı yaptı. Şimdi Diyet Kapımda Adana’da mutfak yönetimini ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

Gaziantep Diyetisyeni Büşra ÇİLOĞLU

Diyetisyen Büşra Çiloğlu 2011 yılında İzmir’de Beslenme ve Diyetetik bölümüne başladı. 2015 yılında Adölesan çağındaki öğrencilerin beden algısı ve benlik saygısının değerlendirilmesi adlı tez çalışmasıyla lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimi boyunca Gaziemir toplum sağlığı merkezi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören devlet hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim, Araştırma ve Uygulama hastanesinde ve çeşitli üniversite hastanelerinin çocuk ve yetişkin servislerinde hastalara diyet eğitimleri verdi ve polikliniklerde görev aldı. Gaziantep SANKO Hastanesinde gönüllü staj yaptı. Mezuniyetinin ardından Aktürk Tıp Merkezinde poliklinik diyetisyeni olarak çalıştı. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Hastalıklarda Diyet Tedavisinin Klinik Uygulamalara Yansıması Sempozyumu, IV. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 6.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu ve 1.Yaşam İçin Beslenme Ve Spor Kongresi gibi kongre ve sempozyumlara katılarak, Sporcu Diyetisyenliği, Obezite Diyetisyenliği ve Yeme Bozukluğu Diyetisyenliği belgeleri almaya hak kazandı. Şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve Diyet Kapımda Gaziantep Franchisee sahibi olarak mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmekte, kişisel ve kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Hatay Diyetisyeni Renim SÜSLÜ

Diyetisyen Renim Süslü, üniversite öncesi eğitimini Hatayda tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü başarıyla bitirdi. Ege Üniversitesi Hastanesi Endokrin, Diyaliz, Kalp Damar Hastalıkları, Onkoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Çocuk ve Merkez Mutfakta, Celal Bayar Hastanesi, Bornova Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Polikliniğinde, Diyet Kapımda Merkez Ofiste menü planlama ve Diyet Kapımda İzmir Mutfakta staj dönemini gerçekleştirdi. Eğitimi sırasında Ege Üniversitesi 4. En Güzel Tat Yemek Yarışmasına katılarak 1.lik ödülünü kazandı. Şu anda Diyet Kapımda Hatay mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.

İzmir Diyetisyeni Semra DEMİR

Diyetisyen Semra Demir, üniversite öncesi eğitimini memleketi olan Alanya’da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü başarıyla bitirdi. Ege Üniversitesi Hastanesi Nöroloji, Endokrinoloji, Kalp ve Damar Hastalıkları, Onkoloji, Diyaliz, Genel Cerrahi, Çocuk hastanesi ve Merkez Mutfakta, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi, İzmir Balçova Toplum Sağlığı Merkezi Obezite Polikliniğinde stajlarını tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında Hastalıklara Beslenme Tedavileri, Toplu Beslenme Sistemleri ve Kilo Yönetimi alanlarında seminerlere katılarak Diyabet Diyetisyenliği, Sporcu Diyetisyenliği sertifikalarını almaya hak kazandı. Boş zamanlarında yüzme ve tenis sporları yapmakta, amatör olarak yemek fotoğrafçılığıyla ilgilenmektedir. Şu anda Diyet Kapımda İzmir mutfak yönetimini gerçekleştirmektedir.

Samsun Diyetisyeni Cemre BALKAN

Diyetisyen Cemre BALKAN üniversite öncesi eğitim hayatını memleketi Samsun’da tamamladı. Adnan Menderes Üniversitesi’nden Polikistikover ve beslenme tezini yazarak başarı ile mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca Aydın devlet hastanesi, Atatürk devlet hastanesi ,Aydın kadın-doğum hastanesi, yaşlı bakım ve huzur evi, Aydın eğitim araştırma hastanesinde nefroloji, kalp ve damar cerrahisi, diyabet, onkoloji, diyaliz, dahiliye, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, çocuk cerrahi bölümlerinde ve kurum mutfaklarında stajını tamamladı. Ayrıyetten özel bir diyetisyen kliniğinde gönüllü stajını yaptı. Sporcu beslenmesi, özel gruplarda menü planlama, obezite kongresi, bariatrik cerrahi diyetisyenliği gibi pek çok kongre ve sempozyuma katıldı. Mezun olduktan sonra bir spor merkezinde beslenme danışmanlığı yaptı. Şimdi Diyet Kapımda Samsun şubesinde mutfak yönetimi ve üye takibini gerçekleştirmektedir.